Arkusz Kalkulacyjny


Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w naszej sali wykładowej RapsBerry Pi  z wykorzystaniem zgodnego z MS-Office pakietu LibreOffice w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych.
Koszt 400 zł netto / osobę (jeden wybrany poziom)


Sławek

mgr inż. SŁAWOMIR DRZAZGA
Absolewent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika na Wydziale Budowy Maszyn oraz Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również doświadczenie w zakresie projektowania i testowania oprogramowania działającego w przemyśle oraz księgowości.


Szczegółowy program warsztatów - poziom podstawowy

SOBOTA NIEDZIELA
10:00-11:30 (1.5h)
- nawigacja po programie
- typy danych
- sposoby wprowadzania danych, serie danych

11:45-13:15 (1.5h)
- formatowanie komórek i tabel, praktyczne zastosowania
- optymalizacja wybranych zadań poprzez skróty klawiszowe
- obliczenia związane z liczbami, datami, tekstami

13:30-15:00 (1.5h)
- wybrane funkcje i formuły, budowanie i składnia
- adresowanie względne i bezwględne
- zagnieżdżanie formuł
10:00-11:30 (1.5h)
- praca z tekstami
- wielopoziomowe sortowanie danych
- filtrowanie danych, zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE

11:45-13:15 (1.5h)
- wstawianie wykresów
- formatowanie elementów wykresu
- ciekawe wizualizacje danych na wykresach

13:30-15:00 (1.5h)
- formatowanie warunkowe - wybrane możliwości
- przykładowe pułapki i sposoby ich rozwiązania
- podsumowanie poznanego materiału

Szczegółowy program warsztatów - poziom rozszerzony (jeżeli znasz podstawy)

SOBOTA NIEDZIELA
10:00-11:30 (1.5h)
- funkcje daty i czasu

11:45-13:15 (1.5h) - w przygotowaniu
- zastosowanie wybranych funkcji: JEŻELI, LUB, ORAZ, CZY.LICZBA

13:30-15:00 (1.5h) - w przygotowaniu
- zastosowanie wybranych funkcji: WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD
Tworzenie planu sprzedaży z wykorzystaniem poznanych funkcji

10:00-11:30 (1.5h)

- poprawność danych i lista wyboru

11:45-13:15 (1.5h)
- analiza danych

13:30-15:00 (1.5h)
- tabele przestawne