Przygotowanie do matury z fizyki


Obrazek

Zajęcia weekendowe odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w naszej sali wykładowej  w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych / miesiąc. Uczniowie otrzymuje niezbędne materiały do zajęć.  


Marek

Marek Gabała - nauczyciel fizyki (dawniej również informatyki) w klasach programu Matury Międzynarodowej oraz klasach matematyczno-fizycznych w II LO Leszno. Nauczyciel konsultant Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.


Dzień tygodnia Godzina ZAPISY OPIEKUN GRUPY

GRUPA MW1

Dwa dni weekendowe (raz w miesiącu)


10:00-15:00

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Marek

Ramowy program nauczania:

Poziom 1 - część 1 - Kinematyka punktu materialnego
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Zjawisko ruchu.
Ruch jednostajny prostoliniowy.

11:45-13:15 (1.5h)
Ruch jednostajny prostoliniowy - ćwiczenia.
Względność ruchu.

13:30-15:00 (1.5h)
Ruchy jednostajnie zmienne - wprowadzenie
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Ruchy jednostajnie zmienne - ćwiczenia.

11:45-13:15 (1.5h)
Graficzna reprezentacja ruchu.

13:30-15:00 (1.5h)
Ruchy jednostajnie zmienne - ćwiczenia

Poziom 1 - część 2 - Kinematyka i dynamika punktu materialnego
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Rzut poziomy - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Rzut poziomy - ćwiczenia.

13:30-15:00 (1.5h)
Rzut poziomy - ćwiczenia.
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Siła jako miara oddziaływań.

11:45-13:15 (1.5h)
Zasady dynamiki Newtona.

13:30-15:00 (1.5h)
Zasady dynamiki Newtona - ćwiczenia

Poziom 1 - część 3 - Dynamika punktu materialnego
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Zasady dynamiki Newtona - ćwiczenia.

11:45-13:15 (1.5h)
Zasady dynamiki Newtona - ćwiczenia

13:30-15:00 (1.5h)
Zasady dynamiki Newtona - ćwiczenia
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Opory ruchu. Tarcie.

11:45-13:15 (1.5h)
Zasady dynamiki Newtona - ćwiczenia

13:30-15:00 (1.5h)
Zasady dynamiki Newtona - ćwiczenia

Poziom 1 - część 4 - Ruch po okręgu i ruch ciał w układach nieinercjalnych
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Ruch po okręgu - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Ruch po okręgu - ćwiczenia.

13:30-15:00 (1.5h)
Ruch po okręgu - ćwiczenia.
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Ruch ciał w układach nieinercjalnych - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Ruch ciał w układach nieinercjalnych - ćwiczenia.

13:30-15:00 (1.5h)
Ruch ciał w układach nieinercjalnych - ćwiczenia.

Poziom 1 - część 5 - Praca, moc, energia
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Praca mechaniczna - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Energia mechaniczna i jej rodzaje - wprowadzenie.
Zasada zachowania energii - wprowadzenie.

13:30-15:00 (1.5h)
Praca i energia mechaniczna - ćwiczenia.
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Moc i sprawność urządzeń - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Praca, moc, energia - ćwiczenia.

13:30-15:00 (1.5h)
Praca, moc, energia - ćwiczenia.

Poziom 1 - część 6 - Pęd ciał. Zderzenia sprężyste i niesprężyste
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Pojęcie pędu - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Zasada zachowania pędu w zderzeniach - wprowadzenie.

13:30-15:00 (1.5h)
Zasada zachowania pędu w zderzeniach - ćwiczenia.
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Uogólniona II zasada dynamiki Newtona - ćwiczenia.

11:45-13:15 (1.5h)
Uogólniona II zasada dynamiki Newtona - ćwiczenia.

13:30-15:00 (1.5h)
Uogólnoina II zasada dynamiki Newtona - ćwiczenia.

Poziom 1 - część 7 - Ruch obrotowy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Pojęcie bryły sztywnej i jej środka masy - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Moment bezwładności - wprowadzenie.

13:30-15:00 (1.5h)
Moment siły. Statyka bryły sztywnej - wprowadzenie.
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Statyka bryły sztywnej - ćwiczenia.

11:45-13:15 (1.5h)
Dynamika ruchu obrotowego - wprowadzenie.

13:30-15:00 (1.5h)
Dynamika ruchu obrotowego - ćwiczenia.

Poziom 1 - część 8 - Ruch obrotowy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Dynamika ruchu obrotowego - ćwiczenia.

11:45-13:15 (1.5h)
Kinematyka ruchu obrotowego - wprowadzenie.

13:30-15:00 (1.5h)
Kinematyka ruchu obrotowego - ćwiczenia
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Energia w ruchu obrotowym - wprowadzenie.

11:45-13:15 (1.5h)
Energia w ruchu obrotowym - ćwiczenia.

13:30-15:00 (1.5h)
Toczenie - wprowadzenie.

Poziom 1 - część 9 - Ruch obrotowy. Powtórzenie materiału.
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Toczenie - ćwiczenia.

11:45-13:15 (1.5h)
Moment pędu - wprowadzenie.

13:30-15:00 (1.5h)
Moment pędu - ćwiczenia.
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań domowych.
Powtórzenie materiału - przykładowe zadania maturalne.

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórzenie materiału - przykładowe zadania maturalne.

13:30-15:00 (1.5h)
Powtórzenie materiału - przykładowe zadania maturalne.
Plan samodzielnej pracy wakacyjnej.


Poziom 2 - część 1
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 2
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 3
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 4
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 5
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 6
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 7
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 8
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 2 - część 9
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu


Poziom 3 - część 1
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 3 - część 2
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 3 - część 3
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 3 - część 4
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 3 - część 5
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 3 - część 6
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

Poziom 3 - część 7
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu
10:00-11:30 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu 

11:45-13:15 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu

13:30-15:00 (1.5h)
Plan zajęć w przygotowaniu


A teraz czas na maturę z fizyki!


h.team