Przygotowanie do matury z matematyki


Obrazek

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w naszej sali wykładowej  w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych / miesiąc. Uczniowie otrzymuje niezbędne materiały do zajęć. 

Zajęcia w piątki przeznaczone są dla maturzystów. Rozwiązywane są na nich głównie arkusze maturalne.


Karolina

Karolina Surdyk - absolwentka z tytułem Primus Inter Pares II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu matematyczno fizyczno informatycznym - dwujęzycznym. Studentka informatyki algorytmicznej, członek zarządu TK Games - koła naukowego twórców gier na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w tematach związanych z GameDevem.


Dzień tygodnia Godzina ZAPISY OPIEKUN GRUPY

GRUPA KW

Dwa dni weekendowe w miesiącu


10:00-15:00

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Karolina

GRUPA K1

Piątki


16:00-17:30

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Karolina

GRUPA K2

Piątki

18:00-19:30

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Karolina

Ramowy program nauczania:

Poziom 1 - część 1 - podstawy matematyki, funkcje
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie zagadnień: liczby rzeczywiste, zbiory, przedziały, wzory skróconego mnożenia, nierówności, wartość bezwzględna, układy równań

11:45-13:15 (1.5h)

Programowanie przećwiczonych zagadnień

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne
10:00-11:30 (1.5h)
Funkcje – wprowadzenie, podstawowe zadania, przekształcenia funkcji

11:45-13:15 (1.5h)
Wykorzystanie języka Python do programowania funkcji 

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 1 - część 2 - funkcja liniowa
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Funkcja liniowa - wprowadzenie

13:30-15:00 (1.5h)
Zastosowania
10:00-11:30 (1.5h)
Układy równań i nierówności

11:45-13:15 (1.5h)
Postać parametryczna

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 1 - część 3 - funkcja kwadratowa
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Funkcja kwadratowa - wprowadzenie

13:30-15:00 (1.5h)
Równania i nierówności
10:00-11:30 (1.5h)
Układy równań, wzory Viate'a

11:45-13:15 (1.5h)
Równania i nierówności z parametrem

13:30-15:00 (1.5h)
Zastosowania, zadania maturalne

Poziom 1 - część 4 - wielomiany
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Wielomiany - wprowadzenie

13:30-15:00 (1.5h)
Trójkąt Pascala, powierzchnie
10:00-11:30 (1.5h)
Działania na wielomianach

11:45-13:15 (1.5h)
Pierwiastki wielokrotne, wykres

13:30-15:00 (1.5h)
Równania i nierówności z parametrem

Poziom 1 - część 5 - funkcje wymierne
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Funkcje wymierne - wprowadzenie

13:30-15:00 (1.5h)
Funkcja homograficzna, działania
10:00-11:30 (1.5h)
Równania i nierówności

11:45-13:15 (1.5h)
Zastosowania, ćwiczenia

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 1 - część 6 - planimetria
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Trygonometria

13:30-15:00 (1.5h)
Trójkąty przystające, kąty, okrąg opisany i wpisany w trójkąt
10:00-11:30 (1.5h)
Okrąg opisany i wpisany w czworokąt

11:45-13:15 (1.5h)
Wielokąty foremne, twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusów

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 1 - część 7 - funkcja wykładnicza i logarytmiczna
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Funkcja wykładnicza - wprowadzenie

13:30-15:00 (1.5h)
Logarytm
10:00-11:30 (1.5h)
Funkcja logarytmiczna

11:45-13:15 (1.5h)
Przekształcenia funkcji, zamiana podstawy logarytmu

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 1 - część 8 - geometria analityczna
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Odległość między punktami, środek odcinka

13:30-15:00 (1.5h)
Odległość punktu od prostej, okrąg w układzie współrzednych
10:00-11:30 (1.5h)
Wzajemne położenie, układy równań

11:45-13:15 (1.5h)
Koło w układzie współrzędnych, wektory

13:30-15:00 (1.5h)
Symetria osiowa i środkowa, zadania maturalne

Poziom 1 - część 9 - powtórka materiału
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka materiału

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórka matriału

13:30-15:00 (1.5h)
Powtórka materiału
10:00-11:30 (1.5h)
Powótka materiału

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórka materiału

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania i ćwiczenia na wakacje, omówienie zadań


Poziom 2 - część 1 - powtórka materiału, statystyka
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie zadań wakacyjnych

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórka materiału

13:30-15:00 (1.5h)
Powtórka materiału
10:00-11:30 (1.5h)
Zagadnienia statystyczne 

11:45-13:15 (1.5h)
Pisanie programów do zagadnień statystycznych

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 2 - funkcje trygonometryczne
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta, kąt obrotu, miara łukowa

11:45-13:15 (1.5h)
Wykresy sinus, cosinus, tangens, cotangens; przekształcenia; rysowanie wykresów w Pythonie

13:30-15:00 (1.5h)
Przekształcenia - ćwiczenia, ruch po okręgu
10:00-11:30 (1.5h)
Tożsamości trygonometryczne 

11:45-13:15 (1.5h)
Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

13:30-15:00 (1.5h)
Wzory redukcyjne

Poziom 2 - część 3 - funkcje trygonometryczne
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zaganień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Równania trygonometryczne I

13:30-15:00 (1.5h)
Równania trygonometryczne II
10:00-11:30 (1.5h)
Nierówności trygonometryczne

11:45-13:15 (1.5h)
Zagadnienia uzupełniające, dowody, funkcje odwrotne

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 4  (styczeń) - ciągi
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Pojęcie ciągu, ciągi monotoniczne

13:30-15:00 (1.5h)
CIąg arytmetyczny, suma wyrazów ciągu arytmetycznego
10:00-11:30 (1.5h)
Ciąg geometryczny, suma wyrazów ciągu geometrycznego

11:45-13:15 (1.5h)
Procent składany, zagadnienia uzupełniające - indukcja matematyczna

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 5  (luty) - ciągi
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzeniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Granica ciągu, ciągi rozbieżne

13:30-15:00 (1.5h)
Obliczanie granic ciągów
10:00-11:30 (1.5h)
Obliczanie granic ciągów

11:45-13:15 (1.5h)
Szereg geometryczny

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 6 - rachunek różniczkowy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórzenie zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Granica funkcji w punkcie, obliczanie granic funkcji

13:30-15:00 (1.5h)
Granice jednostronne, granice niewłaściwe
10:00-11:30 (1.5h)
Granica funkcji w nieskończoności

11:45-13:15 (1.5h)
Ciągłość funkcji, właściwości funkcji ciągłych

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 7 - rachunek różniczkowy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórzenie zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań maturalnych

11:45-13:15 (1.5h)
Pochodna funkcji w punkcie

13:30-15:00 (1.5h)
Funkcja pochodna, działania na pochodnych
10:00-11:30 (1.5h)
Pochodna funkcji złożonej

11:45-13:15 (1.5h)
Interpretacja fizyczna

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 8 - rachunek różniczkowy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powrórzenie zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań maturalnych

11:45-13:15 (1.5h)
Monotoniczność funkcji

13:30-15:00 (1.5h)
Ekstrema, wartość największa i najmniejsza funkcji
10:00-11:30 (1.5h)
Zadania optymalizacyjne

11:45-13:15 (1.5h)
Szkicowanie wykresu funkcji

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 2 - część 9 - powtórka materiału
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka materiału

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórka materiału

13:30-15:00 (1.5h)
Powtórka materiału
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka materiału

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórka materiału

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania i ćwiczenia na wakacje, omówienie zadań.


Poziom 3 - cześć 1 - powtórka materiału, kombinatoryka
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka materiału

11:45-13:15 (1.5h)
Powtórka materiału

13:30-15:00 (1.5h)
Powtórka materiału
10:00-11:30 (1.5h)
Reguła mnożenia, permutacje

11:45-13:15 (1.5h)
Permutacje z powtórzeniami, wariacje bez powtórzeń

13:30-15:00 (1.5h)
Wariacje z powtórzeniami, kombinacje

Poziom 3 - część 2 - rachunek prawdopodobieństwa
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Zdarzenia losowe

13:30-15:00 (1.5h)
Prawdopodobieństwo klasyczne
10:00-11:30 (1.5h)
Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite

11:45-13:15 (1.5h)
Wzór Bayesa

13:30-15:00 (1.5h)
Schemat Bernoulliego

Poziom 3 - część 3 - rachunek prawdopodobieństwa, graniastosłupy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Wartość oczekiwana zmiennej losowej

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne
10:00-11:30 (1.5h)
Graniastosłupy, odcinki w graniastosłupach

11:45-13:15 (1.5h)
Objętość graniastosłupa

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 3 - część 4 - graniastosłupy, ostrosłupy
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Ostrosłupy, objętość ostrosłupa

13:30-15:00 (1.5h)
Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych
10:00-11:30 (1.5h)
Kąt między prostą i płaszczyzną, kąt dwuścienny

11:45-13:15 (1.5h)
Przekroje prostopadłościanów, ostrosłupów

13:30-15:00 (1.5h)
Zadania maturalne

Poziom 3 - część 5 - bryły
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Walec, stożek

13:30-15:00 (1.5h)
Kula, bryły podobne
10:00-11:30 (1.5h)
Bryły opisane na kuli

11:45-13:15 (1.5h)
Bryły wpisane w kulę

13:30-15:00 (1.5h)
Zagadnienia optymalizacyjne

Poziom 3 - część 6 - zadania maturalne
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Powtórka zagadnień z poprzedniego spotkania oraz omówienie zadań domowych

11:45-13:15 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

13:30-15:00 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień
10:00-11:30 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

11:45-13:15 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

13:30-15:00 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

Poziom 3 - część 7 - zadania maturalne
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

11:45-13:15 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

13:30-15:00 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień
10:00-11:30 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

11:45-13:15 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień

13:30-15:00 (1.5h)
Rozwiązywanie matury i powtórka zagadnień


A teraz czas na maturę z matematyki!


h.team