Język SQL i bazy danych


Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w naszej sali wykładowej RapsBerry Pi  z wykorzystaniem zgodnego z MS-Office pakietu LibreOffice w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych. Koszt 400 zł netto / osobę


Paulina

PAULINA DRZAZGA
Programistka Halpress, studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, koordynatorka projektu "Dziewczyny Programują"


Szczegółowy program warsztatów

SOBOTA NIEDZIELA
10:00-11:30 (1.5h)
- czym są bazy danych, język SQL
- polecenia DDL (Create, alter, drop)

11:45-13:15 (1.5h)
- Polecenia DML (insert, update, delete)

13:30-15:00 (1.5h)
- polecenia DQL (select, where, order by, distinct)
10:00-11:30 (1.5h)
- polecenia DQL (funkcje agregujące, group by, having)

11:45-13:15 (1.5h)
- polecenia DQL (inner/left/right/outer join)

13:30-15:00 (1.5h)
- polecenia DQL - kwerendy z podzapytaniami

h.team