Warsztaty dla osób dorosłych - 12 lekcji

Lekcje odbywają się w naszej sali wykładowej  w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00 w soboty i niedziele. Obejmują 12 godzin lekcyjnych. Uczeń otrzymuje niezbędne materiały do zajęć. Płatność odbywa się przed rozpoczęciem kursu - 400 zł brutto.


Tematyka prowadzonych zajęć

WYMAGANIA WIEK NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA ZAPISY
Kurs przeznaczony głównie dla nauczycieli matematyki lub informatyki 18+ Jak dobrze uczyć programowania?
  • omówienie sposobów nauczania informatyki z nastawieniem na programowanie
  • aplikacje do nauki logicznego myślenia poprzez zabawę
  • podstawy algorytmiki w Scratch
  • podstawy algorytmiki w języku Python
  • testy on-line I sprawdzanie wiedzy uczniów
  • jak prowadzić kółko komputerowe z wykorzystaniem platformy XOJO
Nauczyciele otrzymują po szkoleniu dostęp do list zadań i filmów z rozwiązaniami i ćwiczeniami do wykorzystania na zajęciach

ZAPISZ SIĘ

WYMAGANIA WIEK NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA ZAPISY
Kurs przeznaczony głównie dla nauczycieli, pracowników wydziałów promocji, samorządowców 18+ Obsługa i tworzenie strony WWW i praca z Social Media

ZAPISZ SIĘ