e-Dziennik Halpress Edukacja - instrukcja


Obrazek

Kliknij TUTAJ i załóż konto Librus.
Będzie potrzebne aby otrzymać dostęp do systemu.
Konto powinien założyć zarówno uczeń jak i rodzic (podając dwa różne adresy e-mail).


Obrazek

Skontaktuj się z nami (natalia@halpress.team, tel. 505 45 45 02)
Podaj oba adresy e-mail oraz imię i nazwisko ucznia i rodzica.
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z systemu LibrusGO potwierdź konto e-mail


Obrazek

Możesz zalogować się do Dziennika TUTAJ
Rodzic ma dostęp do kalendarza, wiadomości, płatności oraz usprawiedliwień nieobecności.
Uczeń ma dostęp do kalendarza zajęć oraz modułu wiadomości.

Nieobecności powinny być zgłoszone w systemie w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym odbędą się zajęcia.