Oferta dla szkół podstawowych i instytucji
z Leszna i okolic


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Oferta obejmuje prowadzenie zajęć Kółka Komputerowego / Klubu Zdolnego Ucznia. W ramach zajęć z grupą młodzieży (do 15 osób, 7/8 klasa) raz w tygodniu prowadzimy dwie godziny lekcyjne zajęć. Program zajęć obejmuje podstawy logiki, algorytmiki i programowania w języku Apple Swift. Uczniowie otrzymują dostęp do infrastruktury technicznej Halpress Team i łączą się na zajęciach (ale również z domu) z naszymi serwerami edukacyjnymi. 

Halpress zapewnia wyszkolonych nauczycieli oraz materiały dla uczniów. Szkoła zobowiązana jest zapewnić salę komputerową (15 stanowisk plus jedno dla nauczyciela), dostęp do rzutnika i do internetu oraz zainstalować niezbędne oprogramowanie do łączenia z serwerami. W zajęciach uczestniczyć może również nauczyciel informatyki ze szkoły, który otrzyma certyfikat ukończenia kursu, a nabytą wiedzę będzie mógł wykorzystać na zajęciach informatyki w szkole. Najlepsi uczniowie mogą kontynuować naukę na zajęciach prowadzonych przez Halpress w Lesznie.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz niezbędne uprawnienia pedagogiczne.

Koszt dla szkoły - 100 zł netto * 4 spotkania w miesiącu = 400 zł netto (plus dojazd 1 zł netto za 1km)

Godziny zajęć 16:00-17:30

Kontakt: Natalia, tel. 505 45 45 02, natalia@halpress.team


h.team