Oferta dla szkół i instytucji


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Oferta obejmuje prowadzenie zajęć Kółka Komputerowego / Klubu Zdolnego Ucznia. W ramach zajęć z grupą młodzieży (do 15 osób, 7/8 klasa). Program zajęć obejmuje podstawy logiki, algorytmiki i programowania w językach Scratch lub XOJO. 

Halpress zapewnia wyszkolonych nauczycieli oraz materiały dla uczniów. Szkoła zobowiązana jest zapewnić salę komputerową (15 stanowisk) lub uczniowie muszą posiadać własne laptopy, dostęp do rzutnika i do internetu. W zajęciach uczestniczyć może również nauczyciel informatyki ze szkoły, który otrzyma certyfikat ukończenia kursu, a nabytą wiedzę będzie mógł wykorzystać na zajęciach informatyki w szkole. 

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz niezbędne uprawnienia pedagogiczne.

Zachęcamy do sprawdzenia naszych referencji.

Kontakt: Dominik, tel. 605 608 269, dominik@halpress.team


h.team