Przygotowanie kreatywnych wydarzeń


Spotkania z planszówkami

Spotkanie trwa 3 godziny zegarowe i przeznaczone jest dla dwudziestu osób powyżej 12 roku życia. Od organizatora wymagane jest przygotowanie sali z pięcioma 4-osobowymi stolikami, dostęp do WC, egzekwowania zakazu spożywania i picia w sali gier, uniemożliwienia wejścia na salę osobom postronnym. Halpress zapewnia osoby, które będą tłumaczyć zasady gier oraz same gry. Posiadamy ponad 50 gier planszowych, głównie takich, które rozwijają logiczne myślenie. Na kilku kolejnych spotkaniach mogą się pojawiać zawsze inne gry. Istnieje możliwość założenia klubu gier planszowych (spotkania cykliczne), prowadzenia Ligii Gier Planszowych, konkursów itp. Do ceny doliczamy dojazd w cenie 1zł za 1km drogi od naszej siedziby.

Cena za jedno spotkanie - 300 zł netto

Wiemy jak to zrobić. Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt takich spotkań
Obrazek

Transmisja spotkania on-line

W ramach usługi Halpress zapewnia transmisję video spotkania na portalu Facebook (jedna kamera), mikrofony dla gościa i prowadzącego spotkanie, odpowiadanie podczas spotkania na komentarze, przekazywanie pytań prowadzącym, zgranie materiału. Organizator zapewnia rzutnik, ekran, odpowiednie łącze internetowe.

Cena do uzgodnienia - tel. 505 45 45 02


Wiemy jak to zrobić. Transmitowaliśmy kilkanaście takich spotkań.

Obrazek

Pomoc przy organizacji rajdu

Usługa obejmuje pomoc przy organizacji rajdu samochodowego. W ramach usługi Halpress Team tworzy plan trasy, kreatywne zadania dla uczestników, zapewnia wydruk niezbędnych materiałów, pomoc podczas trwania imprezy, obliczanie punktacji, testy trasy dla organizatorów, obsługę fotograficzną wydarzenia, system zapisów.

Cena do uzgodnienia - tel. 605 608 269


Wiemy jako to zrobić. Zorganizowaliśmy kilka edycji rajdu.

Obrazek

Akcja poszukiwanie skarbów

Usługa obejmuje przygotowanie i ukrycie, w wyznaczonym przez organizatora terenie, dwudziestupięciu skarbów (woreczków) oraz aktywację ich w wybranych dniach w internetowym systemie geocachingowym. Organizator zapewnia zawartość skarbów. 

Cena do uzgodnienia - tel. 605 608 269


Wiemy jako to zrobić. Zorganizowaliśmy kilkanaście takich akcji.

Obrazek