#halpressteam - nasz zespół specjalistów


Natalia

inż. NATALIA FIEBIG
kieruje Działem Usług Internetowych, CEO

Szefowa firmy Halpress, graficzka komputerowa, specjalistka od składu DTP i tworzenia stron WWW,  nauczycielka podstaw programowania.
[ Skontaktuj się ]

Dominik

mgr inż. DOMINIK SIECIŃSKI
kieruje Działem Edukacji i Działem PR

Programista, specjalista od marketingu i PR, nauczyciel informatyki z ponad 20-letnim doświadczeniem, mentor, współzałożyciel firmy Halpress.
[ Skontaktuj się ]

Paulina

inż. PAULINA DRZAZGA
kieruje Działem Tworzenia Aplikacji oraz praktykami zawodowowymi

Programistka Halpress, absolwentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, koordynatorka projektu "Dziewczyny Programują".
[ Skontaktuj się ]

Halina

mgr HALINA SIECIŃSKA
Dziennikarka z ponad 40-letnim doświadczeniem w zawodzie. Redaktor naczelna kilku gazet, autorka kilku książek, współzałożycielka firmy Halpress.

Wojtek

inż. WOJCIECH DZIAMSKI
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu matematyczno-fizycznym oraz studiów o kierunku informatyka w zarządzaniu. Programista XOJO, Python, PHP i JavaScript.

Dominik
mgr ANNA DZIAMSKA
Socjolożka, specjalizująca się w marketingu usług proinnowacyjnych, profesjonalnej obsłudze klienta. Specjalistka od marketingu, PR i komunikacji.

Sławek

mgr inż. SŁAWOMIR DRZAZGA
Absolewent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika na Wydziale Budowy Maszyn oraz Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również doświadczenie w zakresie projektowania i testowania oprogramowania działającego w przemyśle oraz księgowości.

Maria
inż. MARIA MARKOWIAK

Programistka Web, absolwentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się we frontendzie, programuje w TypeScript i Python.

Marek
mgr MAREK GABAŁA
Nauczyciel fizyki (dawniej również informatyki) w klasach programu Matury Międzynarodowej oraz klasach matematyczno-fizycznych w II LO Leszno. Nauczyciel konsultant Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.