#halpressteam - nasz zespół specjalistów


Natalia

inż. NATALIA FIEBIG
kieruje Działem Usług Internetowych, CEO

Właścicielka firmy Halpress, graficzka komputerowa, specjalistka od składu DTP i tworzenia stron WWW,  nauczycielka podstaw programowania.
[ Skontaktuj się ]

Dominik

mgr inż. DOMINIK SIECIŃSKI
kieruje Działem Edukacji

Programista, specjalista od marketingu i PR, nauczyciel informatyki z ponad 20-letnim doświadczeniem, mentor, współzałożyciel firmy Halpress.
[ Skontaktuj się ]

Paulina

PAULINA DRZAZGA
kieruje Działem Tworzenia Aplikacji

Programistka Halpress, studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, koordynatorka projektu "Dziewczyny Programują".
[ Skontaktuj się ]

Halina

mgr HALINA SIECIŃSKA
Halpress Team

Dziennikarka z ponad 40-letnim doświadczeniem w zawodzie. Redaktor naczelna kilku gazet, autorka kilku książek, współzałożycielka firmy Halpress.

Marek
mgr MAREK GABAŁA
Halpress Edukacja
Nauczyciel fizyki (dawniej również informatyki) w klasach programu Matury Międzynarodowej oraz klasach matematyczno-fizycznych w II LO Leszno. Nauczyciel konsultant Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Dominik
mgr ANNA DZIAMSKA
Halpress Team / Halpress Edukacja
Socjolożka, specjalizująca się w marketingu usług proinnowacyjnych, profesjonalnej obsłudze klienta. Specjalistka od marketingu, PR i komunikacji.

Wojtek

inż. WOJCIECH DZIAMSKI
Halpress Edukacja / Halpress Aplikacje
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu matematyczno-fizycznym oraz studiów o kierunku informatyka w zarządzaniu. Programista PHP i JavaScript.

Sławek

mgr inż. SŁAWOMIR DRZAZGA
Halpress Aplikacje
Absolewent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika na Wydziale Budowy Maszyn oraz Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również doświadczenie w zakresie projektowania i testowania oprogramowania działającego w przemyśle oraz księgowości.

Karolina
KAROLINA SURDYK
Halpress Edukacja

Absolwentka z tytułem Primus Inter Pares II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu matematyczno-fizyczno- informatycznym (dwujęzycznym). Studentka informatyki algorytmicznej, członek zarządu TK Games - koła naukowego twórców gier na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w tematach związanych z GameDevem.

Karolina
DOMINIK KUKLA
Halpress Edukacja / Halpress Aplikacje

Programista XOJO, Tester oprogramowania