Polityka prywatności i dane osobowe w Halpress


Współpracując z Halpress Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach świadczenia usług, tworzenia aplikacji i hostingu. Administratorem danych jest firma Halpress ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, NIP 696-186-42-71, REGON 302096740. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie danych osobowych Klienta na serwerze Serwisu wymaga podpisania oddzielnej umowy powierzenia danych osobowych. Wzór umowy na życzenie klienta przygotuje Halpress. Dane Klienta są przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

Administrator dochowuje maksymalnym możliwych technicznie i logistycznie standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Poufne dane są szyfrowane, a dostęp do nich mają tylko osoby do tego upoważnione. Wszystkie urządzenia przechowujące dane, którymi posługują się pracownicy Halpress są również szyfrowane.

W razie jakikolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: hello@halpress.team - tel. 605 608 269 (Dominik Sieciński)

Regulamin dotyczący świadczenia usługi internetowych znajduje się tutaj.