Generator wniosków o dofinansowanie działań mieszkańców miasta lub gminy


Obrazek

Aplikacja dostępna przez www pozwala na złożenie do Urzędu wniosku o dofinansowanie działań, jakie mieszkańcy gminy chcą przeprowadzić na swoim terenie (zakupy, imprezy sportowe, kulturalne, inwestycje lokalne). Urząd definiuje w swojej części aplikacji poszczególne parametry dofinansowania. Kiedy mieszkaniec wypełnia wniosek oprogramowanie sprawdza go pod względem merytorycznym i finansowym. Po złożeniu i zaakceptowaniu przez Urząd wniosku aplikacja pozwala na przygotowanie i przesłanie sprawozdania do Urzędu.Cennik aplikacji i usługi

Wdrożenie i szkolenie 3999 PLN netto
Roczne utrzymanie aplikacji 1000 PLN netto

Zamówienia, uwagi, pytania: Dominik, tel. 605 608 269, dominik@halpress.team