Zajęcia indywidualne - 2 lekcje

Lekcje odbywają się co tydzień w naszej sali wykładowej lub w formie spotkania on-line z wykorzystaniem oprogramowania MS-TEAMS o godzinie 16:00 lub 18:00 w piątki. Spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne. Płatność odbywa się po każdym spotkaniu - 149 zł brutto.

Kontakt: tel. 605 608 269 (Dominik)


Tematyka prowadzonych zajęć

MODUŁ NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA
podstawowy

Swift, Python
Podstawy programowania
MODUŁ NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA
średnio zaawansowany

Python
Algorytmy klasyczne, sortowania, teoria liczb

MODUŁ NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA
zaawansowany

Python, SQL
Przygotowanie do matury z informatyki
obsługa plików z danymi

MODUŁ NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA
podstawowyLABoratorium
programistów
STARTER

Podstawy programowania w języku Basic XOJO

MODUŁ NAZWA PORUSZANE ZAGADNIENIA
podstawowy Podstawy obsługi i konfiguracji urządzeń firmy Apple
  • komputery Mac
  • iPhone / iPad
  • Apple TV
  • Apple Watch
  • iCloud
  • urządzenia peryferyjne

h.team