Podstawy programowania obiektowego

Jeżeli myślisz o studiowaniu informatyki i pracy programisty, to szkolenie jest dla Ciebie

Obrazek


Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w naszej sali wykładowej  w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych / miesiąc. Uczniowie otrzymuje niezbędne materiały do zajęć.


Paulina

PAULINA DRZAZGA
Programistka Halpress, studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, koordynatorka projektu "Dziewczyny Programują"

Dominik

mgr inż. DOMINIK SIECIŃSKI
Programista, specjalista od marketingu i PR, nauczyciel informatyki z ponad 20-letnim doświadczeniem, mentor, współzałożyciel firmy Halpress

Wojtek

inż. WOJCIECH DZIAMSKI
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie o profilu matematyczno-fizycznym oraz studiów o kierunku informatyka w zarządzaniu. Programista PHP i JavaScript.


Dzień tygodnia Godzina ZAPISY OPIEKUN GRUPY

GRUPA JAVA

Dwie soboty lub niedziele w miesiącu


10:00-15:00

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Paulina
Dzień tygodnia Godzina ZAPISY OPIEKUN GRUPY

GRUPA PYTHON

Dwie soboty lub niedziele w miesiącu

10:00-15:00

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Wojtek
Dzień tygodnia Godzina ZAPISY OPIEKUN GRUPY

GRUPA XOJO

Dwie soboty lub niedziele w miesiącu

10:00-15:00

ZAREZERWUJ MIEJSCE


Dominik

Ramowy program nauczania na przykładzie języka JAVA:

Moduł 1
Część 1
Część 2
Lekcja 1-2

Pierwsze spotkanie z Javą/Python/XOJO - zapoznanie się z językiem, środowiskiem (Intellij, pyCharm, XOJO IDE)

Lekcja 3-4

Poznanie składni - tworzenie zmiennych, instrukcji warunkowych, pętli

Lekcja 5-6
Ćwiczenia z tworzenia zmiennych, instrukcji warunkowych oraz pętli
Lekcja 7-8

Ćwiczenia z tworzenia zmiennych, instrukcji warunkowych oraz pętli

Lekcja 9-10
Wstęp do programowania obiektowego

Lekcja 11-12
Programowanie obiektowe - ciąg dalszy

Moduł 2
Część 1
Część 2
Lekcja 13-14

Przypomnienie z poprzednich zajęć, sprawdzanie zadania domowego

Lekcja 15-16

Hermetyzacja i dostęp do danych

Lekcja 17-18
Ćwiczenia z poznanych dotychczas zagadnień
Lekcja 19-20
Relacje między obiektami - zawieranie się obiektów (asocjacja)

Lekcja 21-22
Ćwiczenia, zadania do wykonania - praca samodzielna

Lekcja 23-24
Relacje między obiektami - dziedziczenie (generalizacja)

Moduł 3
Cześć 1Część 2
Lekcja 25-26
Przypomnienie z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

Lekcja 27-28
Strumienie wejścia/wyjścia (zapis, odczyt z pliku)

Lekcja 29-30
Ćwiczenia z zapisywania danych do pliku
Lekcja 31-32
Wprowadzenie do obsługi wyjątków

Lekcja 33-34
Ćwiczenia z obsługi wyjątków

Lekcja 35-36
Tworzenie własnych wyjątków

Moduł 4
Część 1Część 2
Lekcja 37-38
Przypomnienie programowania obiektowego

Lekcja 39-40
Wprowadzenie interfejsów i wzorca projektowego strategia

Lekcja 41-42
Ćwiczenia z używania interfejsów
Lekcja 43-44
Omówienie klasy Object

Lekcja 45-46
Ćwiczenia, zadania do wykonania - praca samodzielna

Lekcja 47-48
Klasa abstrakcyjna i jej zastosowania

Moduł 5
Część 1Część 2
Lekcja 49-50
Przypomnienie z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

Lekcja 51-52
Wprowadzenie pojęcia typ generyczny

Lekcja 53-54
Użycie typów generycznych przy tworzeniu metod
Lekcja 55-56
Ćwiczenia z tworzenia metod generycznych

Lekcja 57-58
Klasy generyczne

Lekcja 59-60
Ćwiczenia z klas generycznych

Moduł 6
Część 1Część 2
Lekcja 61-62
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zdjęć, sprawdzanie zadania domowego

Lekcja 63-64
Wprowadzenie do kolekcji

Lekcja 65-66
Listy
Lekcja 67-68
Sety

Lekcja 69-70
Ćwiczenia, zadania do wykonania - praca samodzielna

Lekcja 71-72
Mapy

Moduł 7
Część 1Część 2
Lekcja 73-74
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

Lekcja 75-76
Wprowadzenie do GUI i biblioteki Swing

Lekcja 77-78
Poznanie komponentów graficznych
Lekcja 79-80
Menadżer układu

Lekcja 81-82
Obsługa zdarzeń

Lekcja 83-84
Podsumowanie wiadomości o GUI

Moduł 8
Część 1Część 2
Lekcja 85-86
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

Lekcja 87-88
Lista wiązana

Lekcja 89-90
Struktury danych - stos
Lekcja 91-92
Struktury danych - kolejka

Lekcja 93-94
Ćwiczenia, zadania do wykonania - praca samodzielna

Lekcja 95-96
Ćwiczenia ze struktur danych


h.team