Podstawy programowania JAVA

(kurs jest jednocześnie II częścią projektu i warsztatów "Dziewczyny Programują")

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w naszej sali wykładowej  w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych / miesiąc. Uczniowie otrzymuje niezbędne materiały do zajęć.  Zajęcia są płatne - 400 zł brutto/miesiąc. 


Madzia

Magdalena Sołtysiak -Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu o profilu matematyczno-fizycznym. Studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej. Nauczycielka programowania obiektowego, programistka.Część 1
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Pierwsze spotkanie z Javą - zapoznanie się z językiem, środowiskiem (Intellij)

11:45-13:15 (1.5h)

Poznanie składni - tworzenie zmiennych, instrukcji warunkowych, pętli

13:30-15:00 (1.5h)
Ćwiczenia z tworzenia zmiennych, instrukcji warunkowych oraz pętli
10:00-11:30 (1.5h)

Ćwiczenia z tworzenia zmiennych, instrukcji warunkowych oraz pętli

11:45-13:15 (1.5h)
Wstęp do programowania obiektowego

13:30-15:00 (1.5h)
Programowanie obiektowe - ciąg dalszy

Cześć 2
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)

Przypomnienie z poprzednich zajęć, sprawdzanie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)

Hermetyzacja i dostęp do danych

13:30-15:00 (1.5h)
Ćwiczenia z poznanych dotychczas zagadnień
10:00-11:30 (1.5h)
Relacje między obiektami - zawieranie się obiektów (asocjacja)

11:45-13:15 (1.5h)
Spotkanie z zaproszonym gościem

13:30-15:00 (1.5h)
Relacje między obiektami - dziedziczenie (generalizacja)

Część 3
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)
Strumienie wejścia/wyjścia (zapis, odczyt z pliku)

13:30-15:00 (1.5h)
Ćwiczenia z zapisywania danych do pliku
10:00-11:30 (1.5h)
Wprowadzenie do obsługi wyjątków

11:45-13:15 (1.5h)
Ćwiczenia z obsługi wyjątków

13:30-15:00 (1.5h)
Tworzenie własnych wyjątków

Część 4
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie programowania obiektowego

11:45-13:15 (1.5h)
Wprowadzenie interfejsów i wzorca projektowego strategia

13:30-15:00 (1.5h)
Ćwiczenia z używania interfejsów
10:00-11:30 (1.5h)
Omówienie klasy Object

11:45-13:15 (1.5h)
Spotkanie z zaproszonym gościem

13:30-15:00 (1.5h)
Klasa abstrakcyjna i jej zastosowania

Część 5
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)
Wprowadzenie pojęcia typ generyczny

13:30-15:00 (1.5h)
Użycie typów generycznych przy tworzeniu metod
10:00-11:30 (1.5h)
Ćwiczenia z tworzenia metod generycznych

11:45-13:15 (1.5h)
Klasy generyczne

13:30-15:00 (1.5h)
Ćwiczenia z klas generycznych

Część 6
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zdjęć, sprawdzanie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)
Wprowadzenie do kolekcji

13:30-15:00 (1.5h)
Listy
10:00-11:30 (1.5h)
Sety

11:45-13:15 (1.5h)
Spotkanie z zaproszonym gościem

13:30-15:00 (1.5h)
Mapy

Część 7
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)
Wprowadzenie do GUI i biblioteki Swing

13:30-15:00 (1.5h)
Poznanie komponentów graficznych
10:00-11:30 (1.5h)
Menadżer układu

11:45-13:15 (1.5h)
Obsługa zdarzeń

13:30-15:00 (1.5h)
Podsumowanie wiadomości o GUI

Część 8
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)
Lista wiązana

13:30-15:00 (1.5h)
Struktury danych - stos
10:00-11:30 (1.5h)
Struktury danych - kolejka

11:45-13:15 (1.5h)
Spotkanie z zaproszonym gościem

13:30-15:00 (1.5h)
Ćwiczenia ze struktur danych

Część 9
DZIEŃ 1DZIEŃ 2
10:00-11:30 (1.5h)
Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć, sprawdzenie zadania domowego

11:45-13:15 (1.5h)
Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z kursy

13:30-15:00 (1.5h)
Odpowiedzi na pytania
10:00-11:30 (1.5h)
Test na zakończenie kursu, certyfikaty uczestnictwa

11:45-13:15 (1.5h)
Integracja i planszówki

13:30-15:00 (1.5h)
Integracja i planszówki


h.team