Katalog narzędzi z kodami kreskowymi


Obrazek

Aplikacja współpracuje z lokalnym lub zdalnym serwerem SQL. Dzięki aplikacji można kontrolować, które narzędzia na hali produkcyjnej znajdują się na którym stanowisku oraz śledzić ich historię wydań, pobrań, napraw, uszkodzeń. Aplikacja jest przygotowana do odczytywania kodów kreskowych poszczególnych stanowisk i narzędzi. Pozwala również na przyjęcie narzędzie do magazynu, nadanie mu kodu kreskowego, jego aktywacje i deaktywacje. W wersji demo obsługuje do 30-stu narzędzi.


Cennik aplikacji i usługi

Wersja aplikacji z odblokowanym limitem narzędzi
i trzema unikalnymi loginami (dyspozytor, magazyn, administrator)
499 pln
Dopasowanie aplikacji pod potrzeby fabryki, wdrożenie, szkolenie, opieka techniczna wycena indywidualna

Zamówienia, uwagi, pytania: Dominik, tel. 605 608 269, dominik@halpress.team