Zgłoszenie usterki lub błędu


Podaj Twój adres e-mail, który jest połączony z Halpress ID
[połącz Twój e-mail z Halpress ID]:
Nazwij krótko napotkany błąd:
Nazwa aplikacji lub strony:
System na jakim pracuje aplikacja:
Dokładniejszy opis napotkanej usterki / błędu:

Znana jest mi Klauzula RODO oraz Polityka Prywatności Halpress i ją akceptuję.
Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu z Halpress