Aplikacja "Sprawy do załatwienia"


Aplikacja "Sprawy do załatwienia" składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich pozwala na wprowadzenie szablonów spraw, jakie są załatwiane w instytucji. Szablony zawierają takie dane jak nazwa sprawy, daty w jakich można ją załatwić, miejsca i osoby, które się zajmują sprawą. Istnieje możliwość wpisania podstawy prawnej, opłat, terminów.  Szablony wprowadzane są przez wybranych pracowników. Ich poprawność może sprawdzać administrator systemu lub upoważniona przez niego osoba. Schematy są weryfikowane co kwartał przez administratora i zatwierdzane do dalszej publikacji w wybranych kategoriach.

Drugi moduł to ogólnodostępna strona internetowa z której mogą skorzystać interesanci, przejrzeć katalog spraw możliwych do załatwienia w danej instytucji, pobrać odpowiednie formularze, sprawdzić numer telefonu lub adres, przeczytać opis procedury. 

* System może korzystać z wewnętrznej bazy danych lub wybranego serwera internetowego

Obrazek

Aplikacja po zalogowaniu się


Aplikacja SPRAWY v.1.4


Windows   MacOS


Cennik

Aplikacja do obsługi szablonów wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników 2499 zł netto
Aplikacja wyświetlającą stronę www ze spisem spraw
* można zamówić po wprowadzeniu listy spraw w późniejszym etapie
999 zł netto
Opłata roczna za utrzymanie strony i bazy na serwerach Halpress 149 zł netto / rok

Zamówienia, uwagi, pytania: Dominik, tel. 605 608 269, dominik@halpress.team