Materiały do pobrania

Język Scratch

Jak napisać grę Flappy Bird Link do filmu

Język Apple Swift

Jak posługiwać się terminalem i edytorem nano Link do filmu
Instrukcja warunkowa IF ELSE Link do filmu
Tablice Link do filmu
Pętle FOR i WHILE Link do filmu
Funkcje Link do filmu
Własna gra - Saper Link do filmu

Język Python i SQL

Przechodzimy ze Swifta na Pythona Link do filmu
Obracanie macierzy Link do filmu
Własna gra - Master Mind Link do filmu
Własna gra - Pentago Link do filmu
Optymalizacja algorytmów Link do filmu
Bazy danych w języku Python Link do filmu
Obsługa plików w języku Python Link do filmu
Obsługa plików z danymi w języku Python Link do filmu
Obsługa plików z danymi w języku SQL Link do filmu

Język Basic XOJO

LABoratorium
programistów
STARTER

1 - Instalacja XOJO i pierwszy program Link do filmu Link do zadań
2 - Wczytywanie i wyświetlanie zmiennych Link do filmu Link do zadań
3 - Tablice Link do filmu Link do zadań
4 - Pętla FOR Link do filmu Link do zadań
5 - Pętla While Link do filmu Link do zadań
Kolejne lekcje... Film DEMO Kup dostęp

Karty pomocy dla języków programowania

Karty pomocy dla języka Swift Link do pliku
Karty pomocy dla języka Python Link do pliku
Karty pomocy dla języka Basic XOJO Link do pliku

Materiały do prowadzenia szkoleń

Materiały do zajęć - język Scratch Link do pliku
Materiały do zajęć - język Swift Link do pliku
Uniwersalna lista zadań do wielu języków część A i B Link do pliku
Rozwiązania zadań uniwersalnych - cześć A Link do filmów
Rozwiązania zadań uniwersalnych - cześć B Link do filmów
Zadania z teorii liczb Link do pliku
Podręcznik do nauki HTML w Halpress CMS Link do pliku

Matura z informatyki

Treści zadań maturalnych Pliki do pobrania
Załączniki do zadań z komputerem Pliki do pobrania

Projektowanie aplikacji XOJO

Scenariusz 1 Plik do pobrania
Scenariusz 2 Plik do pobrania
Scenariusz 3 Plik do pobrania

h.team