Red@kcja

Warsztaty skutecznej komunikacji.
#pisz #twórz #rozwijaj się


Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (grupa max. 4 osób) w Inkbatorze Przedsiębiorczości w Lesznie w godzinach 10:00-11:30 (15 minut przerwy), 11:45-13:15 (15 minut przerwy) 13:30-15:00. Obejmują 12 godzin lekcyjnych / miesiąc. Uczestnicy otrzymuje niezbędne materiały do zajęć. 


Natalia

Halina Siecińska
dziennikarka z ponad 40-letnim doświadczeniem w zawodzie. Redaktor naczelna kilku gazet, autorka kilku książek, współzałożycielka firmy Halpress.

Dominik
Anna Dziamska
socjolożka, specjalizująca się w marketingu usług proinnowacyjnych, profesjonalnej obsłudze klienta. Specjalistka od marketingu, PR i komunikacji.

Natalia

Natalia Fiebig
właścicielka firmy Halpress, graficzka komputerowa, specjalistka od składu DTP i tworzenia stron WWW,  nauczycielka podstaw programowania.

Dominik

Dominik Sieciński
programista, specjalista od marketingu i PR, nauczyciel informatyki z ponad 20-letnim doświadczeniem, mentor, współzałożyciel firmy Halpress.

Paulina

Paulina Drzazga
programistka Halpress, studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, koordynatorka projektu "Dziewczyny Programują".


Szczegółowy program warsztatów

Część 1

Dzień 1 Dzień 2
10:00-10:30 (0.5h) - Powitanie w Halpress

10:30-11:30 (1h) - Halina Siecińska
Rozmowa o zawodzie dziennikarza.
Terminologia prasowa.

11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Nadawanie tytułów.
Podział tekstów na akapity.

13:30-15:00 (1.5h) - Anna Dziamska
Budowanie poczucia własnej wartości.
Nadawca-odbiorca komunikacja.

Język prezentacji.

Język korzyści.
10:00-11:30 (1.5h) - Anna Dziamska
Nawiązywanie kontaktu ze słuchaczem. 

Radzenie sobie z trudnymi słuchaczami.

Sposoby radzenia sobie z tremą.

11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Redagowanie, adiustacja i pisanie informacji.

13:30-15:00 (1.5h) - Halina Siecińska
Warsztaty!

Pisanie informacji.

Część 2

Dzień 1 Dzień 2
10:00-11:30 (1.5h) - Halina Siecińska
Redagowanie, adiustacja i pisanie artykułu informacyjnego.

11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Warsztaty!
Pisanie artykułów informacyjnych.


13:30-15:00 (1.5h) - Anna Dziamska
Komunikacja werbalna-niewerbalna.
Pierwsze wrażenie.
Mowa ciała - postawa, kontakt wzrokowy, gestykulacja, odzwierciedlanie.
10:00-11:30 (1.5h) - Anna Dziamska
Praca z głosem.
Bariery w komunikacji interpersonalnej.
Typy reprezentacji sensorycznej.
Liderowanie.

11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Redagowanie, adiustacja i pisanie sprawozdania.

13:30-15:00 (1.5h) - Halina Siecińska
Warsztaty!

Pisanie sprawozdań.

Część 3

Dzień 1 Dzień 2
10:00-11:30 (1.5h) - Halina Siecińska
Redagowanie, adiustacja i pisanie wywiadu o osobie.

11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Warsztaty!
Pisanie wywiadu (wywiad z Natalią Fiebig).


13:30-15:00 (1.5h) - Anna Dziamska
Co oferuje program Canva?
Szybkie tworzenie grafik z wykorzystaniem gotowych szablonów.
Projektowanie grafik do mediów społecznościowych.
Tworzenie grafik do druku: logo, ulotka, wizytówka.
10:00-11:30 (1.5h) - Natalia Fiebig
Elementy wpływające na atrakcyjność prezentacji.
Korzystanie z bazy gotowych zdjęć.
Możliwości programu KeyNote.

Warsztaty!
Tworzenie profesjonalnych prezentacji.


11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Redagowanie, adiustacja i pisanie wywiadu o tym co dana osoba wie.

13:30-15:00 (1.5h) - Halina Siecińska
Warsztaty!
Pisanie wywiadu (wywiad z Dominikiem Siecińskim).

Część 4

Dzień 1 Dzień 2
10:00-11:30 (1.5h) - Halina Siecińska
Redakcja i kolegium redakcyjne.
Planowanie gazety i odpowiedzialność za jej wydanie.

11:45-13:15 (1.5h) - Halina Siecińska
Zasady tworzenia makiet.
Stworzenie makiety gazety z napisanych tekstów.

13:30-15:00 (1.5h) - Anna Dziamska
Czym jest kreatywność i jak ją stymulować?
Jak pobudzić twórcze myślenie?
Prawa i lewa półkula mózgu.
10:00-13:15 (3h) - Anna Dziamska
”Think outside the box”.
Czym jest kreatywność?
Jak pobudzić twórcze myślenie?

Warsztaty! Trening kreatywności w praktyce.


13:30-15:00 (1.5h) - Halina Siecińska
Rozmowa o publicystyce - reportaż, felieton, komentarz, recenzja.

Część 5

Dzień 1 Dzień 2
10:00-11:30 (1.5h) - Natalia Fiebig
Proces tworzenia gazety, od tekstu do druku.
Prezentacja programów do składu DTP (Quark).

11:45-13:15 (1.5h) - Natalia Fiebig
Fotografia i obróbka zdjęć (Photoshop).
Tworzenie własnego BLOGa (Halpress CMS).

13:30-15:00 (1.5h) - Natalia Fiebig
Tworzenie reklamy (Swift Publisher).
10:00-11:30 (1.5h) - Paulina Drzazga
Obsługa aplikacji Red@kcja Prepress.
Publikacja materiałów w aplikacji mobilnej i www.

11:45-15:00 (3h) - Anna Dziamska i Dominik Sieciński
Warsztaty!
CopyWriting, pisanie tekstu reklamowego.